Senteret sitt bannerbilde

Prisliste

Dette er et utvalg av våre takster. Fullstendig prisliste fås på forespørsel, og ligger også tilgjengelig på venterommet. Alle pasienter får skriftlig kostnadsoverslag på behandling over 5000 kr, eller på forespørsel.

Takster per 01.01.2022

Betalingsbetingelser: Kontant betaling for hvert besøk/ bankaksept betalingsterminal

Generelle betingelser: Endring / avbestilling av time må skje senest 24 timer før du skulle vært her. Har du time en mandag, må du endre timen din senest kl. 13.30 den foregående fredag. Ubenyttede timer må du betale for (se prisliste).