Invisalign er regulering med skinner, såkalt usynlig tannregulering.

Det er en selvfølge for oss å tilby Invisalign behandling da den er i tråd med Carl Berner Tannklinikk sitt ønske om å ivareta DIN tannhelse på beste måte, like mye i dag som i fremtiden.

Invisalign vil naturlig forbedre ditt smil, både funksjonelt og estetisk, og med minimalt inngrep i forhold til andre behandlinger som kan kreve større slipinger av tennene.

Tannlege Nina Orskaug tok kurs i Invisalign i 2017. 

"Vi tror på at tannen er best slik den er skapt. Vi ønsker at ditt valg i forhold til din tannhelse er like godt å tenke på i dag, som senere i livet".